NOUTĂȚI

Vizita în teritoriu a conducerii Operatorului de Program
din Cadru Ministerului Sănătății din România

Informarea beneficiarilor cu privire la vizita în teritoriu a conducerii Operatorului de Program din Cadru Ministerului Sănătății din România,  cu accent pe schimbul de experiență și evidențierea rezultatelor implementării proiectelor finanțate din funduri Norvegiene pe axa Mecanismul Financiar SEE 2014-2021.

Scopul vizitei în Beica de Jos, a constat în obținerea unui feedback din partea partenerilor din Norvegia în cadrul proiectului ”Sate Sănătoase” pe axa  „AP1.13 “Sate Sănătoase” Apelul de proiecte Nr. 1 “Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi”, program coordonat de Ministerul Sănătății și derulat în parteneriat cu Primăria Comunei Beica de Jos, apel finanțat în cadrul Programului “Provocări în sănătatea publică la nivel european” – Mecanismul Financiar SEE 2014-2021”

ULTIMELE ȘTIRI