NOUTĂȚI

Asociația DIVERS a continuat organizarea întâlnirilor
în cadrul activității ”Sănătate Dentară”

Informarea beneficiarilor proiectului ”Sate Sănătoase” în cadrul activității  ”Sănătate Dentară”.

Partenerul de proiect, Asociația DIVERS a continuat organizarea întâlnirilor în cadrul activității ”Sănătate Dentară”, la subunitatea  din Beica de Sus și grădinița din Șerbeni a Școlii Gimnaziale din Beica de Jos, prin care copii de vârstă școlară și preșcolară sunt motivați de a se îngriji de igiena lor orală prin activități de informare și consiliere a copiilor pe tema importanței igienei orale și conștientizarea greșelilor în rutina zilnică în privința sănătății orale.

La activitate au fost folosite modele de dinți tip educative prin care elevii au înțeles mai bine cum se produce deteriorarea danturii dacă nu au grijă de igiena orală.

Participanții au beneficiat și de câte un pachet de igienă orală constând din pastă de dinți. 
                Activitatea s-a derulat în cadrul proiectului „AP1.13 “Sate Sănătoase” Apelul de proiecte Nr. 1 “Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi”, program coordonat de Ministerul Sănătății și derulat în parteneriat cu Primăria Comunei Beica de Jos, apel finanțat în cadrul Programului “Provocări în sănătatea publică la nivel european” – Mecanismul Financiar SEE 2014-2021”.

ULTIMELE ȘTIRI